รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

เที่ยวกรุงเทพ 6 คืน 7 วัน ราคาพิเศษ 11,000 บาท

วันแรกออกเดินทาง เชียงราย-แพร่-นครสวรรค์

08.00น. เดินทางออกจาก อำเภอแม่สายมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเชียงรายแล้วเดินทางต่อไปพะเยาแวะเที่ยวกว้านพะเยาและไหว้พระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง (วัดศรีโคมคำ) เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางต่อไป จังหวัดแพร่แวะไหว้พระธาตุช่อแฮ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารร่มไม้ใหญ่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเดินทางต่อไป จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงพิษณุโลกแวะนมัสการวัดพระพุทธชินราชเสร็จแล้วเดินทางต่อไปจังหวัดนครสวรรค์

17.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เข้าที่พัก

20.00น. พาคณะทัวร์ไปชมมังกรนครสวรรค์และพาไปชมแม่น้ำเจ้าพระยายามราตรี และพาไปซื้อของฝากขนมโมจิที่ขึ้นชื้อของนครสวรรค์ หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่สอง พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี

06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จพาคณะเดินทางต่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางผ่านจังหวัดสิงห์บุรี

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัดสิงห์บุรี เสร็จแล้วพาคณะเดินทางต่อไปจังหวัดพระนครศีอยุธยา

15.00น. ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาคณะทัวร์นมัสการวัดใหญ่ชัยมงคล สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร และพระศรีสุริโยทัย เป็นต้น

17.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารบุฟเฟ่สุโก้ยทะเลเผาอยุธยา

 

วันที่สาม กรุงเทพฯ-สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์

06.30น. รับประทานอาหารเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จพาคณะทัวร์เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์

09.00น. ถึงสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ นักรถโคชเข้าชมสวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค ชมโชว์อุรังอุตัง ชมโชว์สิงโตทะเล ชมเวสเทิร์นคาวบอย สตั้นโชว์ ชมโชว์นก

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ในสวนสัตว์พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30น. ชมโชว์โลมาแสนรู้และวาฬจากขั้วโลกเหนือ ชมโชว์สงครามคาวบอยจารกรรม ชมโชว์ช้าง พาคณะทัวร์ชมสัตว์ในซาฟารีปาร์คอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะฝูงยีราพกว่า 50 ตัว สามารถป้อนอาหารด้วยมือ และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิม้าลาย นกกระจอกเทศ และล่องเรือจังเกิลครุซ ตลุยแอฟริกา เผชิญหน้างูยักษ์อนาคอนด้า กอลิลล่ายักษ์ ถ้ำค้างคาว ฝูงจรเข้ยักษ์ ในบรรยากาศน่าพิศวง ร่วมล่องเรือสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์สำหรับผู้รักการผจญภัย

17.30น. รับประทานอาหารเย็นระหว่างทางไปพัทยา  ถึงพัทยาเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00น. พาคณะทัวร์ไปช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า มิโมซ่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้าไว้ทุกชนิดเสร็จแล้วกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ พัทยา-เกาะสีชัง-หาดจอมเทียน

06.30น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์มุ่งหน้าไปเที่ยวเกาะสีชังขึ้นเรือปรับอากาศถึงเกาะสีชัง เที่ยวชมหาดถ้ำพัง และชมเกาะแห่งรักสะพานอัษฎางค์ ช่องอิศริยาภรณ์(ช่องเขาขาด) ชมพระราชวังพระจุฑาธุ ชราชฐาน บนเกาะสีชังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างในสมัยรัชกาลที่5 เสร็จแล้วพาไปเที่ยวศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานเกาะสีชัง

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะสีชังเสร็จแล้วนั่งเรือกลับมาที่โรงแรมหน้าหาดจอมเทียน

17.00น. พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟุ๊ดและอาหารไทย เสร็จแล้วกลับมาพักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า พัทยา-จอมเทียน

06.30น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เล่นน้ำที่ชายหาดจอมเทียน เดินเล่นเลียบชายหาด

12.00น. พาคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวันที่หาดจอมเทียน นั่งเล่นชมบรรยากาศชายหาด

17.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชายหาดจอมเทียน เสร็จแล้ว พาคณะทัวร์ไปชมคณะโชว์ คาบาเร่ ที่พัทยาใหญ่ที่สุดในเอเชีย เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปเลือกชื้อสินค้าของฝาก

20.00น. พาคณะทัวร์กลับมาพักผ่อนที่โรงแรม
 

วันที่หก พัทยา-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย-แม่สาย

06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วเดินทางกลับถึง จ.เชียงราย

 

วันที่เจ็ด 

 06.00น. ถึงเชียงใหม่-เชี่ยงราย-แม่สาย โดยสวัสดิภาพ
 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

 

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรเชียงรายทัวร์ หรือ "รวมมิตรทัวร์เกสท์เฮ้าส์"

เลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053 - 732068 โทรสาร. 053 - 734115

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476672
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา