รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

กำหนดการเดินทาง เชียงคาน-ภูเรือ-จังหวัดเลย 3วัน 2คืน ราคา 5,900บาท

วันแรก แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-แพร่-ภูเรือ

 

08.00น. เดินทางออกจาก อำเภอแม่สายมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเชียงรายแล้วเดินทางต่อไปพะเยาแวะเที่ยวกว้านพะเยาและไหว้พระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง (วัดศรีโคมคำ) เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางต่อไป จังหวัดแพร่แวะไหว้พระธาตุช่อแฮ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแพร่ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้านครไท ไปอำเภอด่านซ้าย เข้าสู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

17.30น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านริมโขง

19.00น. เสร้จแล้วพาคณะทัวร์เข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

วันที่ 2 ตักบาตรตอนเช้า-สวนหินผางาม-เชียงคาน 

06.00น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูเรือ และพาท่านเดินทางสู่อำเภอวังสะพุง ชมสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย หรือกุ้ยหลินเมืองเลย

12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำโขง ไปแก่งคุดคู้ ชมบรรยากาศสองฝั่งโขง 2 ประเทศ ไทย-ลาว

17.00น. รับประทานอาหารเย็นแบบอิสระที่ถนนคนเดิน ท่านจะได้เลือกลิ้มรสอาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย เสร็จแล้วกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า(กระติ๊บละ50บาท)-เที่ยวชมไร่ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมไร่ที่เอสเอ ชาโต้ เดอเลย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก วัดป่าเนรมิตวิปัสนา

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารจังหวัดเลย เสร็จแล้วเดินทางกลับ

17.00น. แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง

24.00น. รับประทานข้าวต้มที่จังหวัดนครสวรรค์

06.00น. ถึงเชียงใหม่-เชียงราย-แม่สายโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

 

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรเชียงรายทัวร์ หรือ "รวมมิตรทัวร์เกสท์เฮ้าส์"
เลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053 - 732068 โทรสาร. 053 - 734115

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476662
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา