รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้น นำพาท่านเที่ยวสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 

กำหนดการเดินทาง

 

 
 

วันแรก

 

 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่เชียงราย เสร็จแล้วออกเดินทางสู่กาญจนบุรี ระหว่างทางแวะนมัสการพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นศิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี
17.00 น. ถึงกาญจนบุรี เข้าที่พัก
18.00 น. ออกจากโรงแรมมารับประทานอาหารเย็นที่สวนอาหารพร้อมดนตรีคาราโอเกะ
20.00 น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่ 2

 

 
07.00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใส รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้น นำพาท่านเที่ยวสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หลังจากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ได้สร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงโดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้สภาพแวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามมาก
12.30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจัดชมวิวโค้งสะพานสายมรณะซึ่งตั้งตระหง่านคู่กับแม่น้ำแคว 
รถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดติดกับแม่น้ำแควน้อย 
14.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เราจะพาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชม ช่องเขาขาดและพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาดเป็นเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างผ่านและดำเนินการสร้างโดย เชลยศึกชาวออสเตรเลียและเชลยศึกฝ่ายพันธมิตรซึ่งได้เสียชีวิต จำนวนมาก ณ ช่องเขาขาดแห่งนี้หลังจากนั้น จะนำพาเยี่ยมชมถ้ำซึ่งมีความสวย งดงาม
16.00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
17.00 น. หลังจากสนุกสนานเล่นน้ำตกไทรโยคน้อย พอประมาณนำพาท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ
18.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน 
 
 

วันที่ 3 

 

 
07.00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศ สดใสใกล้ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควพร้อมอาหารเช้า
07.30 น. พักผ่อนเตรียมตัวเพื่อ ทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
08.00 น. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
09.30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้าทัวร์เดินป่าเข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่านกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติพร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ สัมผัสความสวยงามของสายธารน้ำตกเอราวัณที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจีแบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด7ชั้น พร้อมพักผ่อนเล่นน้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
13.00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร แพกิตติ
14.30 น. นำท่านเยี่ยมชม วัดเสือหรือวัดป่า หลวงตามหาบัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายๆประเทศ เที่ยวชมบริเวณรอบๆซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาทิ เช่น เก้ง กวาง หมูป่า เป็นเต้นหลังจากนั้นจะพาท่านไปที่หุบเสือ (Tiger Canyon) ซึ่งเป็นสถานที่ พระนำเสือออกจากกรงมาเล่นและพักผ่อนภายในบริเวณหุบเสือท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับเสืออย่างใกล้ชิดและแวดล้อมด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาตินานาประเทศที่สนใจอยากมาเห็นและสัมผัสถ่ายรูปกับเสือ ณ วัดเสือแห่งนี้
17.00 น. กลับสู่ที่พักพร้อม ดินเนอร์อาหารค่ำที่แพริมน้ำ
18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่ 4  

 

 
08.00 น. รับอรุณวันใหม่อีกวันกับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมอาหารเช้าสำหรับท่าน
09.00 น. พักผ่อนและเช็คเอาท์และเตรียมตัวเพื่อทริปเดินป่า ล่องแพ ขี่ช้าง
10.00 น. เริ่มกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ ตามลำน้ำแม่น้ำแควน้อย ชมธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
11.30 น. เสร็จแล้วนำพาท่านที่แคมป์ช้าง เพื่อสำหรับกิจกรรมขี่ช้างเที่ยวป่า
13.00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวันที่แพกิตติ
14.00 น. เดินทางกลับเชียงราย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
20.30 น. ถึงเชียงรายโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
ติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรเชียงรายทัวร์ หรือ "รวมมิตรทัวร์เกสท์เฮ้าส์"
เลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053 - 732068 โทรสาร. 053 - 734115

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 476653
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา