รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 087-1747301- 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

นำเที่ยวหลวงน้ำทา(ลาว) - จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ – ลี่เจียง-แซงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มกับทริปพิเศษนี้สุดคุ้มค่าที่สุด 7 คืน 8 วัน ท่านละ 20,900 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป  โรงแรม 3 ดาว - 4 ดาว (ไปรถ - กลับรถ)(ไปแซงกรีล่าเพิ่มค่าใช้จ่าย)

 

วันที่ 1 เชียงของ - ห้วยทราย(ลาว) - เวียงภูคา – หลวงน้ำทา
            06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
            07.00 น. คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย / ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เดินทางต่อโดยรถข้ามไปฝั่งลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเดินทางโดยรถบัสไปตามถนนเส้นทางสายใหม่ (R3A) ผ่านเมืองหลวงน้ำทา
            12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หลวงน้ำทา  
บ่าย นำคณะเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงด่านบ่อหาญ ตรวจเอกสารข้ามไปประเทศจีนเดินทางต่อจนถึงเชียงรุ้ง
            18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 ซือเหมา
            06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
            07.00 น. พาคณะเดินทางไปคุนหมิง
            12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ซือเหมา
            17.00 น. พาคณะเดินทางถึงเมืองคุณหมิง
            18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร
            20.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เที่ยวคุณหมิงและป่าหิน
            08.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยวป่าหิน ต้องนั่งรถบัสออกจากเมืองคุนหมิง
            ระยะทางประมาณ 90 กม.สภาพเส้นทางเป็นทางด่วนตลอดเส้นทาง
            09.30 น. ถึงป่าหินใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชม. การเดินเที่ยวในป่าหินต้องเดินตามกันเพราะป่าหิน
            มีเนื้อที่กว้างมากถ้าเดินคนเดียวอาจหลงทางแน่นอน จะมีไกด์พาเดินเที่ยวตลอดทาง
            12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 น. เดินทางกลับเข้าเมืองคุนหมิง ระหว่างทางแวะโรงงานผลิตบัวหิมะให้ท่านได้ชม
            15.00 น. พาคณะชม ตำหนักทองและวัดเหยวนทุงซือ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
            18.00 น. กลับเข้าพักที่โรงแรมคุนหมิง
            19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่ 4 ต้าลี่ – แซงกรีล่า(ไปแซงกรีล่าเพิ่มค่าใช้จ่าย) – ลี่เจียง
6.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
7.00 น. นำคณะชม วัดซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดในยูนาน ซึ่งเป็นที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยตะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นขับรถไต่ผ่านหุบเขาที่น่าหวาดเสียว แต่ความงามจะประทับใจไม่รู้ลืม ระหว่างทางแวะชมสะพานแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งจะเห็นสะพานเก่าเป็นสะพานแขวน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ขนานกับสะพานคอนกรีตใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
13.00 น. มุ่งหน้าสู่จงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการเมื่อ 2 ปีมาแล้วประมาณ 150 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองของชนชาติทิเบตแห่งที่ราบสูงเต๋อชิง การแต่งกาย ภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติทิเบตแต่อยู่ในมณฑลยูนาน เราจะไต่ระดับสู่ที่ราบสูงเต๋อชิง มองเห็นทุ่งกว้างของที่ราบสูงทิเบต ในระดับสูงราว 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล สันนิษฐานกันว่าที่นี่คือ เขตเมืองสวรรค์ หรือแชงกรีล่าดินแดนในฝันที่สงบเงียบเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ ดินแดนแห่งของฟ้าที่เลือนหายในหนังสือเรื่อง THE LOST HORIZON นั้นเอง
19.00 น. นำคณะเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม หลังจากนั้นบริการอาหารค่ำ
20.00 น. นำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้าน และชมการแสดงของเผ่า ถ่ายภาพร่วมกับชนเผ่าทิเบตพร้อมร่วมรับประทานแพะย่างกับคนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 5 เมืองโบราณลี่เจียง 800 ปี และเดินทางขึ้นไปชมยอดภูเขาหิมะมังกรหยก
            08.00 น. พาท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณ ตามสถานที่สำคัญของชนเผ่าน่าซี และถ่ายรูปจุดสำคัญ พร้อมพาท่านเดินชมจุดสูงสุดของเมืองเก่าหลังจากนั้นพาท่านไปเที่ยวชมและถ่ายรูปที่บึงมังกรดำ เป็นอีกสถานที่หนึ่งของจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
            12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 น. ออกเดินทางไปขึ้นยอดภูเขามังกรหยก ระยะทางประมาณ 30 กม. จากตัวเมือง เราจะต้องนำรถไปจอดที่ลานจอดและต่อรถบัสและไปต่อที่จุดขึ้นกระเช้าอีกครั้ง ความสูงของยอดเขา ที่กระเช้าพาขึ้นไปที่ระดับความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร อากาศด้านบนจะเย็นมาก และอากาศจะเบาบางมาก จะเดินหรือทำอะไรต้องทำให้ช้าๆ จะมีผลต่อร่างกายเรามาก แต่ไม่น่ากลัว ทุกท่านจะได้สัมผัสกับหิมะและถ่ายรูปที่ยอดเขาที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะ ท่านจะเป็นท่านหนึ่งที่สามารถ ขับรถมาจากประเทศไทยแล้วได้สัมผัสกับหิมะและจะได้ถ่ายรูปของรถท่านกับยอดเขาหิมะด้วย
            18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
            20.00 น. ดูการแสดงดนตรีโบราณของชนเผ่าน่าซี ในเมืองเก่าลี่เจียง ใช้เวลานั่งชม 1.30 นาที
            21.00 น. ปล่อยท่านเดินชมเมืองเก่าอย่างอิสระ (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)
 
วันที่ 6 คุนหมิง - สิบสองปันนา ระยะทาง 590 กม.
            08.00 น. ออกเดินทางย้อนกลับไปยังเมืองต้าหลี่ขึ้นทางด่วนระยะทาง 180 กม.ถึงเมืองฉู่โสว่ง
            12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 น. ออกเดินทางต่อระยะทางประมาณ 170 กม. ถนนเเคบมีรถยนต์สวนเยอะขับรถลำบาก มากใช้เวลาการขับประมาณ 4 ชม. ถนนลดเลี้ยวตลอด
            18.00 น. ถึงเมืองคุนหมิงพร้อมเข้าพักโรงเเรมระดับ 4 ดาว
            19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่ 7 เชียงรุ้ง - บ่อหาน
            06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
            07.00 น. นำคณะเดินทางจากเมืองคุนหมิงด้วยเส้นทางด่วนระดับอย่างดีชื่อทางด่วนว่า Kumming Bangkok Highway เป็นทางด่วนประมาณ 350 กม. สามารถทำเวลาการเดินทางได้ท่านจะได้สัมผัสเส้นทางด่วนลอยฟ้าเเละจะตัดผ่านภูเขาโดยเจาะ อุโมงค์กว่าสิบอุโมงค์
            12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 น. ออกเดินทางต่อไปเมืองซือเหมาก่อนถึงเมืองซือเหมา ประมาณ 60 กม. จะเป็นถนนสวนเลน
            และแคบจากนั้นจะเป็นส่วนเลนอีก 150 กม.จากเมืองยางถึงเชียงรุ่งเป็นทางด่วน 30 กม.
            18.30 น. ถึงเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงเเรม เชียงรุ้ง
            20.00 น. พาคณะช็อปปิ้งเมืองเชียงรุ้งยามราตรี และกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 8 ห้วยทราย - เชียงของ
            06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงเเรม
            07.00 น. นำคณะเดินทางสู่บ่อหาญ ตรวจเอกสาร
            12.00 น. เเวะรับประทานอาหารกลางวันที่ชายเเดน บ่อหาญ
            13.30 น. นำคณะเดินทางต่อจนถึงห้วยทราย ตรวจเอกสารข้ามด่านลาว
            17.30 น. กลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
4. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
ราคานี้รวม
            - ค่าอาหาร 23 มื้อตามที่ระบุในรายการและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
            - มัคคุเทศน์ภาษาไทยที่สุภาพน่ารักและบริการดีเยี่ยม
            - ค่าทำบัตรผ่านแดน และค่าทางด่วน
            - ค่าทำวีซ่าเข้าจีน
            - ค่าประกันตามรายการ  
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ
5. ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า   
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
*ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093 - 1437667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 087-1747301- 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 212867
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018-2019 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา